Весь випуск

PDF

Статті

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

С. І. Власенко
Державна політика національної пам’яті Литовської Республіки в перше десятиліття після відновлення незалежності (1990–2000 рр.)

М. С. Давидов
Механізм державного регулювання у сфері запобігання ухиленням від сплати податків в Україні

Ю. М. Дзюрах
Ідентифікація ключових детермінант кадрової безпеки

Л. М. Івашова, Л. В. Антонова, Т. А. Крушельницька
Комплексний механізм взаємодії громадянського суспільства з інститутами влади в контексті розвитку публічно-приватного партнерства

М. Й. Малачинська
Роль державної політики в підтримці грудного вигодовування як фактору досягнення Цілей сталого розвитку

І. Є. Рибчич
Формування управлінських принципів у державній політиці цифровізації системи охорони здоров’я в контексті реалізації соціальних технологій

А. В. Федець
Реалізація управлінських підходів у державній політиці фінансової безпеки банківського сектору в контексті стабілізації національної економіки

В. В. Ченцов, О. І. Бобровський
Парадигма цифрової трансформації діяльності органів виконавчої влади

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ТЕОРІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ

Н. Г. Сорокіна, Т. М. Тарасенко
Актуалізація принципу доброчесності на публічній службі в умовах сучасних викликів і загроз

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

І. В. Зубар, Ю. В. Онищук
Стратегія продовольчої безпеки в умовах війни

Г. Ю. Разумей, М. М. Разумей
Штучний інтелект в управлінні ризиками та визначенні об’єктів контролю для митного аудиту

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Я. В. Старущенко
Сутність та особливості соціокультурного аспекту у формуванні культури державного службовця в Україні

М. О. Ющук
Сучасне інвестиційне законодавство як дієвий механізм публічного управління інвестиційними процесами в Україні