Весь випуск

PDF

Статті

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Абдуллаєв
Роль громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції

Л. М. Івашова, Д. М. Бондаренко
Публічне і галузеве управління економічним розвитком регіонів як предмет наукового дослідження

А. В. Кирпале
Державна політика розвитку неперервної освіти в сучасному суспільстві: проблеми та шляхи реалізації

Д. В. Нестеренко
Сутність феномену «управлінське рішення»

І. В. Положешна
Аналітичне забезпечення процесу децентралізації: результати, виклики, перспективи

І. Є. Рибчич, О. В. Чорний
Державна політика у системі охорони здоров’я у період пандемічних впливів COVID-19 у трансформаційний період: соціально-економічні аспекти

В. В. Сиченко, С. О. Рибкіна, Е. Т. Соколова
Управління розвитком кадрової політики у системі вищої освіти

Т. О. Харченко
Нормативно-правовий механізм державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ТЕОРІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ

Н. В. Бабаченко
Типологія посад публічної служби за критерієм змісту соціокомунікативної діяльності

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

М. Р. Ковальський
Метод експерименту щодо раціонального використання території на моделях територіальної структури регіону

С. В. Корнієвський
Використання потенціалу впливу регіональних стратегій на процеси регіонального розвитку управління ризиками у процесі розвитку і функціонування системи місцевого самоврядування

І. П. Лопушинський, В. Д. Філіппова
Управління ризиками у процесі розвитку і функціонування системи місцевого самоврядування