Весь випуск

PDF

Статті

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

С. Н. Ганущин
Соціальні зміни як джерело суспільних цінностей у публічному управлінні

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. І. Бондаренко
Технології і процеси трансформаційних змін у діяльності органів виконавчої влади: організаційні засади їх здійснення

О. П. Борисенко
Фінансові механізми державної підтримки інноваційного розвитку підприємництва в Україні

Л. М. Васільєва
Теоретичні аспекти стратегічного планування в органах державної влади

С. М. Гололобов, Л. В. Антонова
Пріоритети публічного управління розвитком системи освіти у контексті трансформації державної політики у сфері культури

Л. М. Івашова, Н. І. Шевченко, Н. Л. Виноградова
Особливості реалізації антикорупційної політики та протидії тіньовому сектору економіки у світлі євроінтеграційних прагнень України

Є. В. Міщук, В. С. Адамовська, Г. Д. Вишняк
Модель публічної служби як елемент європейської інтеграції України та драйвер розвитку публічного адміністрування

Б. М. Цимбал
Публічне управління безпекою особистості крізь призму соціального захисту та соціальної безпеки

М. А. Шавлак
Вектори удосконалення процедури прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства в умовах війни

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ТЕОРІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ

С. О. Кравченко, В. В. Комашко
Проблеми регулювання обмежень щодо діяльності колишніх публічних службовців в Україні

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

В. О. Хома, В. П. Жданова
Міжнародний досвід управлінської моделі системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів через митний кордон