Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН СВІТОВОГО ПРОСТОРУ»

 

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Ченцов Віктор Васильович, доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, перший проректор Університету митної справи та фінансів.

Монографія видається з присвоєнням їй УДК і номера ISBN, вона буде розміщена у наукометричній базі «GoogleScholar», а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ЗВО України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів. Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI. Автори колективної монографії отримують по 1 примірнику видання.

Цінність та необхідність публікації розділу у монографії визначена у нових нормативно-правових актах, з якими можна ознайомитися за посиланням.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно з рецензією наукового керівника.

Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «колективна монографія» на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Графік формування та публікації монографії

Прийом заявок та підрозділів монографії для публікації – до 22 жовтня 2021 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів – впродовж 5 днів після отримання матеріалів.

Поштова розсилка монографії – після 29 листопада 2021 року.

 

Редакційна колегія

Ченцов В.В., доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, перший проректор Університету митної справи та фінансів (відповідальний за випуск);

Антонова О.В., доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів;

Борисенко О.П., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів;

Івашова Л.М., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів;

Приймаченко Д.В., доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів;

Лютіков П.С., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів.

 

Структура монографії

1. Загальні питання теорії та історії публічного управління.

2. Стан проблем та перспективи розвитку публічної служби.

3. Основні напрями удосконалення механізмів публічного управління.

4. Європейські підходи до функціонування механізмів публічного управління.

5. Актуальні проблеми розвитку регіонального управління та місцевого самоврядування.

6. Розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

 

Вимоги до оформлення підрозділів монографії

– підрозділ монографії подається українською, російською або англійською мовою;

– підрозділ монографії має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

– обсяг підрозділу монографії не менше 1,5 авт. арк., що дорівнює 60 000 символів з пробілами (орієнтовно 30 стор.); формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;

– посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

 

Загальна структура підрозділу монографії

– прізвище та ініціали автора підрозділу монографії; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора (-ів); назва підрозділу монографії; анотація 7–10 речень мовою підрозділу монографії (зазначити проблематику та результати дослідження);

– матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновки (1 сторінка);

– список використаних джерел розміщується після підрозділу монографії у порядку згадування або у алфавітному порядку і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

 

Відшкодування витрат за верстку, друк і поштову відправку колективної монографії складає 1000 гривень за 1,5 авт. арк. (орієнтовно 30 стор.). Якщо підрозділ монографії більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 120 гривень. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття підрозділу монографії до публікації.

 

Заповнити заявку можна за посиланням

Завантажити інформаційний лист

 

Контакти

Університет митної справи та фінансів

Адреса: вул. Володимира Вернадського 2/4, м. Дніпро, Україна, 49000

Офіційний веб-сайт: http://customs-admin.umsf.in.ua/monograph

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контактний номер: +38 (099) 729 63 79