Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції

Організатор проєкту: Міністерство освіти і науки України
Видавець проєкту: Видавничий дім «Гельветика»
Мета проєкту: популяризація впровадження євроінтеграційної тематики у наукові дослідження з різних наук вчених, ЗВО та наукових установ України.

Шановні вчені з публічного управління та адміністрування!

20 лютого 2014 року армія рф розпочала захоплення Кримського півострова, а отже, саме в цей день уперше відбулося порушення норм міжнародного права з боку росії, яке кваліфікували як акт агресії проти України. У цей день у Києві українська злочинна влада на Майдані розстрілювала людей, які відстоювали саме євроінтеграційні прагнення Українського народу. Фактично російсько-українська війна розпочалася саме цього дня, і сталося це через європейський вектор розвитку України. 24 лютого 2022 року росія перейшла в повномасштабний наступ, вчиняючи тисячі воєнних злочинів проти мирного населення України.

23 червня 2022 року Україні був наданий статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, що вкотре юридично закріпило на загальноєвропейському рівні євроінтеграційний вибір Українського народу, який він продовжує відстоювати у війні.

Учені України впродовж останніх 5 місяців неодноразово демонстрували важливість наукового й освітнього фронту, об’єднуючись заради взаємодопомоги та майбутньої перемоги. З метою привернення більшої уваги монолітної наукової спільноти України до євроінтеграційної тематики в липні 2022 року Міністерство освіти і науки України розпочало реалізовувати проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції» (Інформація про проєкт за посиланням).

У межах проєкту передбачене об’єднання журналів із таких галузей та спеціальностей: освіта та педагогіка; культура і мистецтво; історія та археологія; філософія; філологія; політологія; економіка, управління та адміністрування, сфера обслуговування; психологія; журналістика; право; публічне управління та адміністрування. Усі наукові статті вчених України, які будуть подані до тематичних випусків проєкту, будуть опубліковані безоплатно. Видавцем проєкту є видавничий дім «Гельветика», який грантував 500 000 гривень для його реалізації.

Тематичний випуск із публічного управління та адміністрування, присвячений євроінтеграції, у межах проєкту Міністерства освіти і науки України буде виданий зусиллями редакційної колегії журналу «Публічне управління та митне адміністрування» Університету митної справи та фінансів.

Шановні вчені з публічного управління та адміністрування, у разі вашого зацікавлення євроінтеграційною тематикою запрошуємо вас долучитися до реалізації проєкту шляхом подання свого наукового доробку на розгляд редакційної колегії до 15 вересня 2022 року (кінцева дата подання матеріалів).

Через науку та освіту продовжуємо відстоювати європейські гуманістичні цінності!

 

Прийом матеріалів здійснюється до 15 вересня 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті – після 15 листопада 2022 р.
Розсилка друкованих примірників – після 30 листопада 2022 р.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ АВТОРІВ (PDF)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ МОН УКРАЇНИ (PDF)

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ТЕМАТИЧНОГО ВИПУСКУ

Для опублікування статті у тематичному випуску з питань євроінтеграції необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не пізніше
15 вересня 2022 року наукову статтю (Прізвище.doc).

Лист електронною поштою повинен мати тему «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ».

Наукові статті, що подаються на розгляд редакційної колегії, мають відповідати євроінтеграційній тематиці. Публікація статті у тематичному випуску є безоплатною.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 5 робочих днів, зверніться до редакції за контактами.

Автори отримують лист про результати рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято).

 

Вимоги до оформлення наукової статті

Обсяг – 12-20 сторінок тексту, формат паперу – А4, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

Структура наукової статті:

1 – УДК (вирівнювання по лівому краю). Визначити код – див. http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk;

2 – ініціали та прізвище автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру), науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва структурного підрозділу) (шрифт – прямий, вирівнювання по центру);

Кожен наступний співавтор з нового рядка.

3 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

4 – анотація та ключові слова українською (середній обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків);

5 – ініціали, прізвище автора, назву статті та анотацію англійською мовою (2000–2500 друкованих знаків);

6 – текст наукової статті:

Вступна частина (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті тощо)

Виклад основного матеріалу.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

7 – Список використаних джерел у порядку згадування або в алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

8 – References (див. приклади). При транслітерації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р.
№ 55.

 


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ за посиланням