Головний редактор:

Івашова Л. М. – д.держ.упр., проф.;

Заступник головного редактора:

Міщенко Д. А. – д.держ.упр., доц.;

Відповідальний секретар:

Дерев’янко Т. П.

Члени редколегії:

Антонова Л. В. – д.держ.упр., проф.;

Андреа Сабо – д.філос.н., доц., Угорщина;

Бакуменко В. Д. – д.держ.упр., проф.;

Баштанник В. В. – д.держ.упр., проф.;

Борисенко О. П. – д.держ.упр., проф.;

Дацій Н. В. – д.держ.упр., проф.;

Домбровська С. М. – д.держ.упр., проф.;

Драган І. О. – д.держ.упр., проф.;

Ємельянов В. М. – д.держ.упр., доц.;

Крушельницька Т. А. – д.держ.упр., доц.;

Кураташвілі А. А. – д.е.н., д.ю.н., проф., Грузія;

Лопушинський І. П. – д.держ.упр., проф.;

Лотар Геллерт – д.н., проф., Німеччина;

Мартиненко В. М. – д.держ.упр., проф.;

Новікова І. В. – д.е.н., проф., Республіка Білорусь;

Садковий В. П. – д.держ.упр., проф.;

Халецька А. А. – д.держ.упр., проф.;

Ченцов В. В. – д.і.н., д.держ.упр., проф.;

Шпекторенко І. В. – д.держ.упр., проф.