Головний редактор:

Івашова Л. М.  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів;

 

Члени редколегії:

Ченцов В. В. – доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, перший проректор, Університет митної справи та фінансів;

Лопушинський І. П. – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет;

Антонова Л. В. доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Антонов А. В.  доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»;

Домбровська С. М.  доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України;

Крушельницька Т. А.  доктор наук державного управління, доцент, професор кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Шведун В. О. доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України;

Міщенко Д. А.  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів;

Парубчак І. О.  доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького;

Плеханов Д. О.  доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Халецька А. А.  д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України;

Верденхофа Ольга (Verdenhofa Olga) – Dr.sc.admin., ас. професор, директор IT напрямку, віцепрезидент, Університет прикладних наук ISMA, Латвійська Республіка;

Дьякон Денис (Denis Djakon) – Dr.oec, професор, ректор, Університет прикладних наук ISMA, Латвійська Республіка;

Гелерт Лотар (Gellert Lothar)  доктор філософії (юрид. науки), професор, професор кафедри митного права та митно-тарифного регулювання, Німецький урядовий університет публічного управління, Федеративна Республіка Німеччини;

Кашубський Михаіл (Kashubsky Mikhail)  доктор філософії (юрид. науки), доцент, голова Центру митного та акцизного навчання, Університет Чарльза Стерта, голова Секретаріату Міжнародної мережі митних університетів, Австралія;

Чижович Вєслав (Czyżowicz Wiesław)  доктор габілітований, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права підприємств, Варшавський університет економіки, Республіка Польща.