Весь випуск

PDF

Статті

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. В. Опар
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) як спосіб надання адміністративних послуг населенню: теоретичний аспект

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. О. Базиляк
Європейський досвід формування системи фінансування та надання дотацій на реалізацію навчально-наукової діяльності закладами вищої освіти

А. П. Біліченко
Аналіз впливу контрольно-перевірочної роботи на результати діяльності Державної податкової служби

І. О. Дьоміна
Світовий досвід публічно-приватного партнерства у сфері загальної середньої освіти як ключовий орієнтир для України

А. В. Кирпале
Досвід управління системою освіти в європейських країнах

В. В. Сиченко, С. О. Рибкіна, Е. Т. Соколова
Упровадження підходів проєктного менеджменту в процесі реформування системи управління вищої освіти

Д. О. Харечко
Державна економічна політика реалізації бізнес-моделей суспільного благополуччя в період соціально-економічних криз

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

А. В. Миколюк
Діджиталізація та публічна комунікація як інструменти підвищення ефективності місцевого самоврядування

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

І. М. Квеліашвілі, Л. І. Кийда, І. Россочинська
Реалізація механізму «єдиного вікна» як міжнародно визнаного критерія спрощення торгівлі