Весь випуск

PDF

Статті

Теорія та історія державного управління

Бодров В. Г., Матвейчук Л. О.
Інформаційна економіка і публічне управління: теоретико-прикладні аспекти

Євсюкова О. В.
Теоретико-концептуальні передумови формування сервісно-орієнтованої держави

Івашова Л. М.
Елементи методології державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні: методи та інструменти

Проців О. Р.
Вплив правового механізму регулювання власності на мисливські види тварин на організацію мисливства у Європі ХІХ–ХХ ст.

Kravchenko S. O.
Trends of the global evolution of state governance systems

Механізми державного управління

Губенко А. О.
Державне регулювання патріотичного виховання у вищих навчальних закладах

Євмєшкіна О. Л.
Стан нормативно-правового забезпечення державного стратегічного планування в Україні

Кучин С. П.
Напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері театрального мистецтва

Нестеряк Ю. В.
Аналіз моделей інформаційної політики та державного регулювання засобів масової комунікації

Пугач А. М.
Створення інноваційної продукції в аграрному виробництві та державне стимулювання науково-дослідної діяльності

Сиченко В. В., Сиченко О. О.
Принципи та методи соціального планування в державній соціальній політиці

Шведун В. О.
Особливості розробки дійового механізму державного регулювання у сфері рекламної діяльності

Шульга Н. Д.
Методологічні підходи дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни

Державна служба: теорії та кращі практики

Ботвінов Р. Г.
Організаційні засади діяльності правоохоронної служби: зарубіжний досвід

Карпунець А. С.
Перешкоди на шляху ефективної реалізації реформи державної служби України

Лепеха А. В.
Вектори реформування Державної фіскальної служби України: функціональний аспект

Фетіщенко Є. М.
Нормативні засади планування видатків Державного бюджету України

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Жук А. М.
Головні пріоритети державної регіональної політики в Україні

Парубчак І., Голось Я.
Публічне управління розвитком екологічної політики Карпатського єврорегіону в транскордонних відносинах Україна–Польща

Полковниченко Д. Ю.
Територіальний розвиток в умовах надзвичайної ситуації та безпеки: особливості ухвалення управлінських рішень щодо його забезпечення

Тарасенко Т. М.
Вплив громадського чинника на утвердження політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування України

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

Квеліашвілі І. М.
Роль наддержавних інституцій у розвитку митної справи

Разумей Г. Ю., Разумей М. М.
Забезпечення безпеки у сфері зовнішньої торгівлі України засобами інтегрованого управління кордонами

Борисенко О. П.
Формування середнього класу суспільства як фактор розвитку країни

Сторінка молодого науковця

Мосякіна О. А.
Компаративні зіставлення ефективності механізмів реалізації державної митної політики України та країн ЄС