Весь випуск

PDF

Статті

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Опар Н. В.
Порівняльний аналіз моделей управління якістю в системі вищої освіти

Чорна К. П.
Національний характер гетьманського урядування як основна причина занепаду Гетьманщини

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Базарко І. М.
Моделі державного управління щодо впливу на соціально-економічний розвиток країн періоду трансформацій на сучасному етапі

Близнюк А. С.
Понятійно-категорійний апарат механізмів державного регулювання розвитку рекреаційної сфери

Василенко О. В.
Механізми інтернаціоналізації в Україні та бразильський ринок вищої освіти

Гаврилюк А. М.
Вплив соціопсихологогуманітарних чинників на формування політики державного маркетингу в сфері туризму в Україні

Горбик В. М.
Забезпечення ринкової рівноваги в механізмі державного управління природно-економічним потенціалом регіонів

Ільченко В. О.
Актуальна концептуальна модель державного управління у сфері митного регулювання в Україні

Kostiuk T. О.
University social responsibility as a part of state corporate responsibility

Крук С. І.
Інституційний і правовий механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України

Мохова Ю. Л., Линьова Н. В.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державного управління

Платонов О. І.
Механізми інформаційного контролю щодо попередження загроз під час мультимодальних перевезень

Приліпко С. М.
Публічне управління міжнародними проектами технічної допомоги у сфері розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій

Сисюк В. М.
Особливості впливу державної політики масового спорту на соціально-психологічні фактори формування здорової особистості

Хитько М. М.
Роль і специфіка стратегічного державного планування в управлінні освітою

Ченцов В. В., Легеза Є. О.
Відповідність національного законодавства про очищення влади міжнародно-правовим стандартам

Шкурат М. О.
Механізм автономізації в системі державного управління вищою освітою України у світлі вимог Болонського процесу

Шмагун А. В.
Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Божок О. І.
Соціологічні аспекти розвитку адміністративної субкультури в Україні

Боркут О. В.
Етапи розвитку інформаційної взаємодії державних інститутів щодо митного контролю переміщення товарів за принципом «єдиного вікна»

Лихацька К. О., Борисенко О. П.
Особливості формування вимог до сучасної діяльності дипломатичної служби

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Дяченко С. А.
Організація міжбюджетних відносин в Україні на принципах бюджетного федералізму

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

Бондаренко А. І.
Державне регулювання забезпечення ефективності фінансової безпеки економіки України

Євсюков О. П.
Публічно-правове забезпечення соціально-економічної безпеки України як науковий напрям

Комаров О. В.
Управління ризиками як сучасний метод організації митного контролю

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Пімахова Д. В.
Інформаційне забезпечення процесу надання адміністративних послуг у міграційній сфері