Весь випуск

PDF

Статті

Теорія та історія державного управління

Проців О. Р.
Імпорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти

Механізми державного управління

Байдак І. І., Застава І. А.
Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв’язання на державному рівні

Борисенко О. П.
Державне регулювання розвитку соціальної реклами

Величко К. І.
Громадянське суспільство, бізнес і держава в системі демократичних взаємовідносин

Гладкий М. А.
Удосконалення державного регулювання освітньої галузі України на основі світового досвіду

Драган І. В.
Сировинно-ресурсна компонента державного регулювання сталого розвитку України

Клиновий Д. В., Мороз В. В.
Концептуальні засади впровадження механізму комплексної економічної оцінки природного багатства в систему управління національним господарством

Кобець А. С., Пугач А. М.
Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору

Коврегін В. В.
Розвиток кадрового та інноваційного потенціалу ВНЗ як об’єктивна передумова забезпечення його економічної безпеки і складова системи управління

Комарівська Н. М.
Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств холдингового типу в аграрній галузі України

Матвейчук Л. О.
Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням

Yevmieshkina O. L.
State and aspects for modernization of state strategic planning in Ukraine

Шатрова К. И.
Опыт зарубежных стран в формировании транспортно-логистических систем

Державна служба: теорії та кращі практики

Ченцов В. В., Разумей Г. Ю.
Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України

Денисов М. Д.
Становлення і розвиток державної служби в країнах Східної Європи

Марценюк О. О.
Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні

Прудиус Л. В.
Неформальна освіта державних службовців в Україні: правові аспекти

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Васильєва О. І.
Застосування кластерного підходу в соціально-економічному розвиткові територій

Ковальчук А. В.
Європейський досвід фінансової децентралізації публічних видатків

Крушельницька Т. А.
Бюджетна децентралізація в Україні: результати і перші підсумки

Mishchenko D. A., Mishchenko L. O.
Modern approaches of improving the public management of local finance

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

Кийда Л. І.
Особливості захисту прав інтелектуальної власності митними органами України

Тимошенко С. В.
Аудит після митного очищення як інструмент системи управління ризиками: практика застосування

Сторінка молодого науковця

Бандура І. С.
Вплив державної соціальної політики на зменшення соціальної диференціації в суспільстві

Гайду О. В.
Дослідження сутності державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону

Карпеко Н. М.
Проблеми та напрями вдосконалення економічного механізму державного регулювання освіти

Тополенко С. Ю.
Інституційні засади публічного управління у сфері реалізації соціальної політики держави