Весь випуск

PDF

Статті

Теорія та історія державного управління

Волошин С. І.
Державне регулювання земельних відносин: теоретико-практичні аспекти

Залізнюк В. П.
Сучасне трактування сутності продовольчої безпеки в контексті державного регулювання

Ковальов В. Г.
Система забезпечення транспортної безпеки: теоретична інтерпретація

Тарасенко К. М.
Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного регулювання міграційної політики в Україні

Механізми державного управління

Виноградова Н. Л.
Модернізація механізму державного регулювання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні

Гада О. Б.
Трансформація механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту у республіці Польща

Гончаренко К. І.
Особливості застосування державного маркетингу в управлінській діяльності

Івашова Л. М.
Державно-приватне партнерство у сфері туризму як дієвий механізм забезпечення сталого розвитку економіки країни і регіонів

Кириченко Н. О.
Особливості професійної діяльності суб’єктів реалізації державної політики

Кришталь Д. О.
Механізми державного регулювання розвитку науки у вищих навчальних закладах ДСНС України

Круглов В. В.
Механізми державно-приватного партнерства в реалізації проектів логістичної інфраструктури

Кушлик Р. О.
Регуляторні підходи до реалізації інтегрованих моделей державної політики енергозабезпечення у вітчизняному конкуренційному середовищі

Міщенко І.П.
Державний механізм розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в регіоні

Парубчак І.О.,
Гримак О.Я. Соціально-економічні аспекти державної політики комплексного розвитку туристичної галузі в Україні

Подорваний В.К.
Компонентна структура формування механізмів державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Сабурова Г.Б.
Керування управлінською документацієюв установах виконавчої влади як одна з функцій механізму державного управління

Сапіга В.С.
Державна політика соціальної мобільності та соціальної адаптації молоді у військово-армійському середовищі Збройних сил України

Сіренко Р.Р.
Педагогічні аспекти соціального управління процесами формування особистості студента засобами фізичної культури

Сиченко В. В.,
Рибкіна С.О., Мартиненко О.М. Державна політика України в галузі неперервної освіти

Тарасов С. С.
Інноваційний механізм державного регулювання кадрового потенціалу

Хряпинський А.П.
Організаційний механізм державного регулювання територіального розвитку в Україні

Шведун В.О., Білотіл О.М.
Державне управління туристичною індустрією як базис розвитку туристичного ринку

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Миколаєць А.П.
Формування неурядових та громадських організацій соціального партнерства з місцевим самоврядуванням

Турій О.В.
Правові аспекти взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

Бондаренко А.І.
Державний фінансовий контроль, як забезпечення безпеки економіки України

Борисенко О.П.,
Боркут О.В. Взаємодія державних служб при оптимізації митного контролю у практиці застосування принципу «єдиного вікна»

Євсюков О.П.
Адаптація державної політики України щодо забезпечення соціально-економічної безпеки до сучасних реалій

Федорчак В.В.
Обґрунтування необхідності розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій

Ченцов В.В., Мазур А.В.
Інституційне реформування митної системи: вітчизняний досвід державного управління

Сторінка молодого науковця

Денисов М.Д.
Державне регулювання фінансової неспроможності суб’єктів підприємництва: теоретичний аспект

Василенко О.В.
Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: державно-управлінські аспекти