Весь випуск

PDF

Статті

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. Ю. Березін
Основи формування функцій органів виконавчої влади під час організації охорони громадського порядку

О. В. Білозір
Організація соціального діалогу та партнерства в умовах європейської інтеграції

О. П. Бойко
Проблема кодифікації виборчого законодавства України

Г. Л. Бондар, А. М. Гаркуша
Інформаційна політика та етика в добу діджиталізації

Г. Л. Бондар, Д. В. Михайльонок
Гендерна політика в системі публічного управління України

Г. Л. Бондар, Л. О. Ракутіна
Інформаційна політика та інформаційна безпека

Г. Л. Бондар, Р. В. Тадіян
Оцінка та шляхи підвищення ефективності державної молодіжної політики в Україні

О. П. Борисенко
Удосконалення політики зайнятості населення в Україні на засадах сервісної орієнтації

Н. А. Леоненко
Стратегічні засади формування державного туристичного брендингу в Україні

T. Р. Palamarchuk
Public policy in the agricultural sector in context of sustainable development

О. В. Сінгуцький
Державна політика розвитку туризму: зарубіжний досвід

Д. А. Терещенко
Генезис наукових підходів до теорії людського капіталу

О. О. Усаченко
Особливості реструктуризації та конверсії оборонної промисловості України

Г. М. Юськов
Формування ефективного і цілеспрямованого взаємозв’язку з громадськістю в системі публічного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

В. М. Кривошей
Американська модель державної політики у сфері соціальної адаптації та захисту учасників бойових дій

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

В. П. Беглиця, О. І. Шаловинська
Ключові проблеми співпраці України з Європейським Союзом