Весь випуск

PDF

Статті

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Я. В. Качан
Удосконалення системи відповідальності публічних службовців як чинник професійного розвитку

В. Г. Пугач
Держава у транснаціональному регуляторному просторі

І. В. Шкурат
Основні напрями впливу глобалізації на державне управління в умовах трансформаційного розвитку

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. М. Васільєва, Н. В. Дацій
Механізм стратегічного управління розвитком агрорекреаційної сфери регіону

І. О. Венгер
Аналіз поточного стану та структури ринку праці України

В. Т. Венцель
Соціальна функція держави в умовах трансформації суспільних процесів

Л. М. Грень
Управління професійно-технічною освітою на державному та регіональному рівнях: зарубіжний досвід

О. М. Житник, А. А. Гриценко
Механізми формування державної політики національної безпеки України крізь призму теорії Бузана-Вейвера: структурно-функціональний аналіз комплексу регіональної системи безпеки

Я. О. Конюх
Особливості впливу молодіжних еліт на формування державної політики

О. О. Критенко, Т. С. Тоцька
Шляхи вдосконалення системи державних закупівель

Ю. О. Крихтіна, О. В. Северченко, І. І. Черкасов
Трансформація державного управління в контексті інформаційної революції

О. К. Любчук, Ю. В. Ярченко, С. В. Сахно
До проблеми удосконалення механізму державного управління якістю фахової підготовки туристичних кадрів

А. М. Мальцева
Розробка та реалізація управлінського рішення у сфері публічної служби на сучасному етапі розвитку України

О. В. Марухленко
Інвестиційний механізм публічної політики суспільного розвитку

В. І. Николаєва
Питання дієвості фінансового механізму державного управління системою соціальної роботи в Україні

О. В. Побережний
Надання соціальних послуг як складова частина соціальної політики в Україні

Н. В. Статівка, К. Я. Кучерява
Основні складники комплексного механізму детінізації економіки України

О. О. Усаченко
Організація нормативно-правового регулювання розвитку оборонної промисловості

О. М. Чечель
Поняття і зміст механізмів державного управління в гуманітарній сфері

Г. М. Чирва
Механізми державного управління розвитком вищої освіти: орієнтація на якість освітніх послуг

О. О. Шека
Комплексний підхід до управління рекреаційними ресурсами на регіональному рівні

М. О. Шкурат
Інформаційно-інноваційний механізм державного управління якістю вищої освіти в Україні у світлі євроінтеграції

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

М. О. Маланчій, В. І. Незять
Механізм розвитку кадрового менеджменту в Державній прикордонній службі України

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

O. В. Aкіліна, А. Г. Панченко
Проблеми підготовки кадрів для роботи з молоддю в новоутворених громадах

Є. І. Бородін, І. М. Безена.
Марк Е. Генсон про шляхи демократизації та децентралізації публічних інституцій держави

К. С. Лозовська
Комунікаційні стратегії як інструмент налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування і суспільства

М. М. Стадник, В. П. Удовиченко, В. В. Павлюк
Активізація молодіжного лідерства в новоутворених громадах

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

Л. М. Івашова, Л. І. Кийда
Діджиталізація митних процедур: сучасний стан та перспективи розвитку митної справи

С. А. Капелюшний
Сутність та значення професійного розвитку молодшого керівного складу у формуванні системи кадрового забезпечення Національної гвардії України

І. М. Квеліашвілі
Вплив громадської експертизи у реалізації заходів із державного управління реформуванням митної справи

М. Ф. Криштанович
Механізми державної політики України щодо забезпечення національної безпеки

І. В. Кукін
Особливості сприйняття інформації, що впливають на інформаційну безпеку особистості у сфері національної безпеки держави

В. О. Паутов
Явище корупції та роль органів із протидії корупції

Г. Ю. Разумей
Розвиток механізмів електронного управління митними ризиками

І. І. Cавка
Демократизація сектору безпеки та оборони держави шляхом втілення механізмів цивільного контролю

Я. Ю. Швидкий
Місце протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки