Весь випуск

PDF

Статті

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Д. В. Бізонич
Проблематика регіональної тарифної політики в галузі житлово-комунального господарства сучасної України: теоретико-практичні аспекти

Ю. А. Джурик, І. В. Кузовкін
Необхідність упровадження корпоративного управління в державних компаніях України

Т. А. Ломакіна, С. Ф. Марова
Актуальні проблеми відносин та взаємодії в публічних комунікаціях

Ю. Л. Мохова
Оцінка діяльності центрів надання адміністративних послуг в умовах цифровізації України

Є. М. Павленко
Підходи до модернізації сучасної моделі комунікативної політики органів публічної влади України

П. В. Польовий
Модернізація публічного управління в умовах розвитку цифрового суспільства

А. Л. Помаза-Пономаренко, О. С. Сємілєтов, Д. О. Медведєва, О. І. Крюков
Ефективність дії механізмів публічного управління в екологічній сфері в Україні: контент-аналіз правового, інституційного та інноваційного складників

Р. Юсіфбейлі
Стратегічні напрями розвитку електронного урядування в Україні

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ТЕОРІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ

В. М. Дрешпак
Сучасна українська модель публічної служби в контексті соціокультурної парадигми

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

О. В. Гуляк
Взаємодія освіти та науки у військовій сфері як стратегічний пріоритет державного управління в Україні

Л. М. Івашова, Л. І. Кийда
Процедури спрощеного митного контролю в діяльності митних органів у контексті захисту економічної безпеки України

І. М. Квеліашвілі, Т. С. Тоцька
Упровадження актуальних концепцій управління митною справою європейських країн у національну практику

С. П. Потеряйко
Сутність механізмів державного управління у сфері державної безпеки