Весь випуск

PDF

Статті

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Д. Барзилович
Перспективи публічного управління ринку медичних послуг

Д. В. Бізонич
Проблеми та шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання управління багатоквартирними будинками

Н. А. Горбова, О. М. Нестеренко
Партисипація як один з елементів цифрової трансформації публічного управління

В. В. Докаленко
Механізми взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах децентралізації влади в Україні

М. О. Дурман
Секторальна бюджетна підтримка як механізм регіонального та місцевого розвитку

І. П. Лопушинський, О. І. Ковнір
Механізми запобігання й боротьби із сексизмом: європейський досвід і вітчизняні законодавчі перспективи

В. П. Пурнак, Д. Д. Заяць
Педагогічно-виховні механізми реалізації державної гуманітарної політики в системі функціонування підрозділів національної гвардії України

О. В. Семенцова, І. В. Паламарчук, С. О. Старикова
Методи оцінки ефективності державного адміністрування та місцевого самоврядування

В. В. Сиченко, В. П. Березинський, Н. О. Шевченко
Вплив громадських організацій на виборчий процес в Україні

О. В. Чорний
Економічні механізми реалізації державної політики охорони здоров’я в країнах Європейського Союзу під час пандемії COVID-19: трансформації та перспективи

Б. О. Якубенко
Стратегічні пріоритети розвитку національного ринку праці в умовах нової економіки

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. В. Гуржій
Механізми формування та удосконалення місцевих бюджетів в умовах становлення громадянського суспільства

М. М. Трещов
Удосконалення оперативного управління місцевими бюджетами в умовах децентралізації влади в Україні

Р. В. Фросіняк
Місцеві вибори як чинник розвитку регіональних політичних партій в Україні

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

В. С. Гнатенко
Розвиток основних векторів забезпечення економічної безпеки України

Ю.-Б. Р. Ханик, М. Л. Данилович-Кропивницька
Аналіз інструментів державного маркетингу українських товарів військового призначення

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ (ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ)

О. Г. Плуталова
Огляд стану нормативно-правового забезпечення публічного регулювання ринку землі в Україні

Я. Ю. Цимбаленко, Д. М. Ніколенко
Інституційна корупція в органах публічної влади: філософсько-управлінський підхід