Весь випуск

PDF

Статті

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стрельченко О. Г.
Доктринальна характеристика суб’єктів публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ажажа М. А.
Управління процесом упровадження дуальної освіти в професійну підготовку майбутніх фахівців

Близнюк А. С.
Шляхи вдосконалення економічних механізмів державного регулювання рекреаційної сфери в Україні

Васільєва Л. М.
Теоретичні аспекти податкового прогнозування та планування як невід’ємних механізмів державної податкової політики

Дурман О. Л.
Good Governance – основа для розбудови ефективної системи публічного управління

Залізнюк В. П.
Методичні підходи до обґрунтування механізму внутрішньої продовольчої допомоги, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки регіону

Костюк Т. О.
Стратегія «нового публічного адміністрування» в Європі та її вплив на вищу освіту

Крилова І. І.
Стан упровадження сучасних фінансово-економічних механізмів державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення

Леоненко Н. А.
Правовий механізм державного регулювання туристичної сфери України

Мороз С. А.
Інтернаціоналізація вищої освіти як інструмент забезпечення її якості: розмежування компетенції суб’єктів державного управління та адміністрацій ЗВО

Нонік В. В.
Базові методологічні складники формування та реалізації антикорупційної політики в Україні

Посадська О. В.
Державно-правовий механізм виконання рішень щодо забезпечення охорони прав людини та громадянина засобами примусових дій

Прав Ю. Г.
Законодавче забезпечення системи державного регулювання будівельної галузі: аналіз та перспективи розвитку

Сіренко Р. Р.
Державне регулювання в системі фізичного виховання у закладах вищої освіти України в процесі інтеграції у Європейський освітній простір

Турецков Т. Є.
Експортна інфраструктура малого та середнього підприємництва на регіональному рівні

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мельничук Т. П.
Еволюція співробітництва України з інституціями Європейського Союзу у питаннях адаптації європейського досвіду функціонування професійної державної служби до законодавства України

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Horbliuk S. A.
Partnerstwa na rzecz innowacyjnego rozwoju miasta

Дроздов Д. В.
Використання механізмів державно-приватного партнерства у взаємодії об’єднаних територіальних громад та міст-агломерацій

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

Демидко Д. Л.
Гуманітарні аспекти державного регулювання політики національної ідентичності в контексті активізації громадської безпеки суспільства

Павленко Є. M.
Використання офіційного веб-сайту як комунікативного каналу органу публічної влади (на прикладі веб-сайту Державної фіскальної служби України)

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Плуталова О. Г.
Якість професійної освіти кадрів органів прокуратури як мета державного управління в цій сфері