Весь випуск

PDF

Статті

Теорія та історія державного управління

Васильєва О. І., Євсюкова О. В.
Методологічні основи моделювання нормативно-правових важелів надання публічних послуг в умовах розбудови сервісно-орієнтованої держави

Дубовик А. В.
Сутність і специфіка державного регулювання ринку нерухомості

Кучма Ю. В.
Методологічний підхід до державного регулювання інвестиційного розвитку будівельної галузі

Тарасенко К. М.
Понятійно-термінологічна характеристика визначення міграції

Механізми державного управління

Бондаренко А. І.
Механізми державного регулювання ринку фінансових послуг України

Калюжний В. С.
Механізми впровадження дистанційних способів навчання у вищій освіті України

Лагутін В. С.
Державно-управлінські механізми підтримки інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

Міщенко Д. А.
Розвиток інституційного середовища системи державного управління в Україні

Твердохліб О. С.
Доступ до публічної інформації в Україні: проблеми застосування “трискладового тесту”

Хмирова А. О.
Державне управління процесом виховання патріотизму у вищих навчальних закладах України

Gołoś Jakub, Parubchak Іvan
Zarządzanie ekologią w wymiarze euroregionalnym:doświadczenia Euroregionu Nysa

Державна служба: теорії та кращі практики

Ботвінов Р. Г.
Індентифікація поняття та видовий поділ публічної служби особливого призначення

Крушельницька Т. А.
Державна служба в умовах становлення громадянського суспільства: трансформація стилю державно-управлінської діяльності

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Бриль М. В.
Залучення громадськості до розвитку сільських територій: зарубіжний досвід

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

Комаров О. В.
Механізми оскарження рішень та доказування у справах про коригування митної вартості товарів

Молдован Е. С.
Зарубіжний досвід автоматизації здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон водними транспортними засобами

Парубчак І. О., Пенцак Т. Г.
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: інноваційний підхід у державному управлінні

Полторак С. Т.
Дослідження зарубіжного досвіду державного управління військово-промисловим комплексом у контексті його впливу на економічний розвиток країн

Проців О. Р.
Військова складова в публічному управлінні мисливським господарством Галичини початку ХХ ст.

Тимошенко С. В.
Деякі питання застосування системи комплаєнс-контролю для підтримки системи управління ризиками

Сторінка молодого науковця

Березовська О. В.
Вплив тарифної квоти на зовнішньоторговельні відносини України (на прикладі окремих товарів)

Савранський Р. С.
Сучасний стан припартійних молодіжних організацій та їхня роль у розвитку політичних партій України