Весь випуск

PDF

Статті

Теорія та історія державного управління

Негрич О. М.
Теоретичні основи розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні

Миколаєць А. П.
Еволюція наукових теорій розвитку взаємовідносин держави та громадянського суспільства

Миколаєць І. В.
Методи державного регулювання надання медичних послуг та управління якістю

Механізми державного управління

Базарко І. М., Медвецька Т. В.
Державне управління майном і земельними ресурсами в сучасних умовах децентралізації влади в Україні

Бондаренко А. І.
Механізми державного регулювання якісного забезпечення ефективності фінансової безпеки економіки

Братко Б. Е.
Фактори впливу на механізми державного регулювання ціни на ринку житлової нерухомості

Бурик З. М.
Принципи забезпечення сталого розвитку держави

Datsii O. I.
Business forecasting as a financial mechanism of budgeting

Дубовик А. В.
Сутність ринку нерухомості як об’єкта державного регулювання та підходи до аналізу його розвитку

Євсюков О. П.
Концептуальні засади формування механізмів державного управління у сфері соціально-економічної безпеки України

Кропівницька М. Е.
Природа раннього втручання в контексті державного управління сферою прав дитини крізь призму теорії та законодавства

Левченко Н. М., Плеханов Д. О.
Механізм відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації) за урядовою програмою “Доступні ліки”

Набока С. І.
Нові підходи до поліпшення організації доступу до електронних інформаційних ресурсів через сайти органів державної влади

Нонік В. В.
Основні чинники та шляхи детінізації економіки України: державно-управлінський аспект

Парубчак І. О., Ярошович В. І.
Актуальні проблеми державного регулювання соціалізації студентської молоді: соціально-політичний аспект

Розум Г. М.
Формування механізмів державного управління інноваційним розвитком регіону: світовий досвід

Сіренко Р. Р.
Державна політика ефективного управління системою фізичної культури та масового спорту в Україні

Федорчак В. В.
Удосконалення державної політики у сфері захисту населення і територій від ризиків виникнення надзвичайних ситуацій

Черкаска В. В.
Вплив методів державного регулювання на ефективність ринкових механізмів розвитку аграрного сектора економіки країни

Державна служба: теорії та кращі практики

Ботвінов Р. Г.
Статусні характеристики посадових осіб публічної служби особливого призначення

Дєгтяр О. А., Непомнящий О. М.
Сутність і структура кадрового потенціалу системи державної служби

Лесников О. О.
Реформа публічної адміністрації: електронна демократія

Марценюк О. О.
Інваріантна структура компетентності державного службовця як суб’єкта професійної діяльності

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Гаврилюк А. М.
Кролевецьке переборне ткацтво – елемент нематеріальної культурної спадщини: синергетична взаємодія владних структур в умовах децентралізації

Datsii N. V.
Forming a complex system for supporting of development of territorial communities

Зінченко Г. К.
Організація публічного управління на регіональному рівні: європейський досвід для України

Качний О. С.
Зарубіжний досвід формування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

Адамчук О. В., Петров В. М., Дмитренко О. М.
Державна прикордонна служба України як суб’єкт забезпечення внутрішньої безпеки держави

Бутова О. Ю.
Інститут уповноваженого митного оператора як механізм спрощення умов зовнішньоекономічної діяльності

Квеліашвілі І. М.
Передумови трансформації національної митної справи

Кийда Л. І.
Удосконалення системи митного контролю товарів і особистих речей під час перетину громадянами митного кордону

Ковальов В. Г.
Система забезпечення транспортної безпеки: теоретична інтерпретація

Сторінка молодого науковця

Андрушко А. П.
Імплементація іноземного досвіду здійснення митного постаудиту в Україні: проблеми та перспективи

Аршиннікова А. В.
Підходи до оцінювання рівня корупції

Якименко С. В.
Інновації в державному управлінні: категоріально-методологічний аспект