Весь випуск

PDF

Статті

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

С. І. Волошин
Державне регулювання земельних відносин: теоретико-практичні аспекти

В. П. Залізнюк
Сучасне трактування сутності продовольчої безпеки в контексті державного регулювання

В. Г. Ковальов
Система забезпечення транспортної безпеки: теоретична інтерпретація

К. М. Тарасенко
Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного регулювання міграційної політики в Україні

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. Л. Виноградова
Модернізація механізму державного регулювання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні

О. Б. Гада
Трансформація механізмів державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту в Республіці Польща

К. І. Гончаренко
Особливості застосування державного маркетингу в управлінській діяльності

Л. М. Івашова
Державно-приватне партнерство у сфері туризму як дієвий механізм забезпечення сталого розвитку економіки країни і регіонів

Н. О. Кириченко
Особливості професійної діяльності суб’єктів реалізації державної політики

Д. О. Кришталь
Механізми державного регулювання розвитку науки у вищих навчальних закладах державної служби України з надзвичайних ситуацій

В. В. Круглов
Механізми державно-приватного партнерства в реалізації проектів логістичної інфраструктури

Р. О. Кушлик
Регуляторні підходи до реалізації інтегрованих моделей державної політики енергозабезпечення у вітчизняному конкуренційному середовищі

В. В. Мареніченко, М. О. Сичова, В. В.
Гаркавий. Механізми лобізму в системі державного управління

І. П. Міщенко
Державний механізм розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у регіоні

І. О. Парубчак, О. Я. Гримак
Соціально-економічні аспекти державної політики комплексного розвитку туристичної галузі в Україні

В. К. Подорваний
Компонентна структура формування механізмів державного регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання

А. М. Пугач. Н. Л. Шпортюк. І. А. Воловик, О. В. Лебеденко
Удосконалення системи державного управління через проведення адміністративної реформи в Україні

Г. Б. Сабурова
Керування управлінською документацією в установах виконавчої влади як одна з функцій механізму державного управління

В. С. Сапіга
Державна політика соціальної мобільності та соціальної адаптації молоді у військово-армійському середовищі Збройних сил України

Р. Р. Сіренко
Педагогічні аспекти соціального управління процесами формування особистості студента засобами фізичної культури

В. В. Сиченко, О. М. Мартиненко, С. О. Рибкіна
Державна політика України у галузі неперервної освіти

С. С. Тарасов
Інноваційний механізм державного регулювання кадрового потенціалу

А. П. Хряпинський
Організаційний механізм державного регулювання територіального розвитку в Україні

В. О. Шведун, О. М. Білотіл
Державне управління туристичною індустрією як базис розвитку туристичного ринку

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

А. П. Миколаєць
Формування неурядових та громадських організацій соціального партнерства з місцевим самоврядуванням

О. В. Турій
Правові аспекти взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

А. І. Бондаренко
Державний фінансовий контроль як забезпечення безпеки економіки України

О. П. Борисенко, О. В. Боркут
Взаємодія державних служб під час оптимізації митного контролю в практиці застосування принципу «єдиного вікна»

О. П. Євсюков
Адаптація державної політики України щодо забезпечення соціально-економічної безпеки до сучасних реалій

В. В. Федорчак
Обгрунтування необхідності розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій

В. В. Ченцов, А. В. Мазур
Інституційне реформування митної системи: вітчизняний досвід державного управління

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

М. Д. Денисов
Державне регулювання фінансової неспроможності суб’єктів підприємництва: теоретичний аспект

О. В. Василенко
Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: державно-управлінські аспекти